online website builder

Visie:
We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus in ieders leven en in elke situatie een echte en blijvende verandering teweeg kan brengen. Als medewerkers van een organisatie die in de frontlinie van de samenleving staat, geeft dit geloof ons steun in het dagelijks werk en hoop voor de toekomst.

Is het LNCP een onderdeel van de politie?:

Het LNCP staat formeel los van de Nationale Politie, maar alle netwerkleden zijn daar wel werkzaam (of bij de KMar). We zijn betrokken bij de politie, bij al onze collega’s en bij de gemeenschappen die we dagelijks dienen. Als netwerkleden helpen we elkaar om in woord en daad het Goede Nieuws dat we hebben uit te dragen in onze werkomgeving. Dit omdat we geloven dat dat het beste is wat we voor onze samenleving kunnen betekenen. Zoals het staat in de Bijbel, streven we naar het beste voor de plek waar God ons geplaatst heeft (Jeremia 29:7).

In navolging van Jezus willen we iedereen gelijkwaardig en met respect behandelen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welk verschil dan ook. Dan maakt het ook niet uit of iemand een collega is, slachtoffer of verdachte. We geloven dat ieder mens waardevol is voor God, en dat dus ook voor ons behoort te zijn. Als netwerkleden motiveren en stimuleren we elkaar om, met Gods hulp, die levenshouding te weerspiegelen in ons vakmanschap.

Mobirise
Mobirise

Wist je dat?:

We zijn als LNCP een klein onderdeel van een wereldwijde beweging van christen politiemensen die zich verenigen in allerlei nationale netwerken. Een aantal daarvan zijn, net als wij, aangesloten bij de International Christian Police Fellowship ( www.internationalcpf.org ). Door ICPF hebben we internationale contacten, congressen, etc.